Biegowe Przedszkole

Data publikacji:  | 

Przedszkole dla dzieci biegaczy startujących w biegu Murowana Dycha

Organizator biegu Murowana Dycha zapewnia opiekę nad dziećmi startujących biegaczy.

Opieka taka będzie zapewniona tylko i wyłącznie dla dzieci (w wieku 5-12 lat) zgłoszonych do 23 sierpnia 2016 r. drogą mailową na adres: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl

Zgłoszenie mailowe powinno zawierać:

- imię i nazwisko dziecka

- datę urodzenia dziecka

- wraz z potwierdzeniem zapisu do przedszkola rodzic otrzyma mailem oświadczenie, które podpisane należy dostarczyć do przedszkola w dniu zawodów (zawierać będzie numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego, oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, a także zobowiązanie do odbioru dziecka do godz. 13.30).


Przedszkole będzie czynne w godz. 10.00-13.30. Będzie znajdować się w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie (wejście z hali widowiskowo-sportowej, w której znajduje się biuro zawodów). Opiekę nad dziećmi w godz. sprawują opiekunki z Przedszkola Niepublicznego „Groszek” w Murowanej Goślinie. Przedszkole dla dzieci biegaczy jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona

– decyduje kolejność zgłoszeń

Dzieciom zapewniamy napoje oraz drobne przekąski.