Regulamin

REGULAMIN BIEGU MUROWANA DYCHA


 1. Cel

Propagowanie zdrowego trybu życia,
Popularyzacja biegania w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,
Promocja Miasta i Gminy Murowana Goślina.


 1. Organizatorzy

Mak Active Tomasz Makowski
ul. Kościelna 19/66, 60-536 Poznań
Tomasz Makowski, telefon: 698 050 150

Gmina Murowana Goślina
Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
Arkadiusz Bednarek, telefon: 500 078 626

MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.
Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina

Współpraca organizacyjna:

Stowarzyszenie „Jedna Chwila”,
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji,
Młodzieżowa Rada Miejska w Murowanej Goślinie


 1. Termin i miejsce

Zawody zostaną rozegrane 25 sierpnia 2019 r. (niedziela) w Murowanej Goślinie.

Start o godz. 11.30, ul. Mściszewska na wysokości Stadionu Miejskiego.

Bieg zostanie przeprowadzony ulicami miasta (100% asfalt) na dystansie 10 km i 5 km.

Trasa posiada atest PZLA.

Trasa będzie oznaczona co 1 km.

Limit czasu na ukończenie biegu: 90 min (Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13:00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani).

Regulamin biegów dla dzieci zostanie określony odrębnie.


 1. Zasady uczestnictwa

W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

Dopuszcza się do udziału zawodników w wieku 15-18 lat urodzonych po 01.01.2004 r. (osoby te w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu Murowana Dycha oraz dokumentowania zawodów.


 1. Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.murowanadycha.pl
 2. Zgłoszenia są przyjmowane do 5 sierpnia 2019 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników - 700 dla obu biegów na 5 oraz 10 kilometrów łącznie. Po tym terminie zgłoszenia internetowe nie będą przyjmowane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zarezerwowania 50 pakietów jako pula pakietów organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników. W przypadku nie osiągnięcia limitu Organizator może umożliwić zapisanie się na zawody w dniu startu.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Pakiet może być odebrany wyłącznie osobiście. Pakiety można przepisywać po kontakcie z organizatorem do 5 sierpnia 2019 r. Opłata za przepisanie wynosi 10 PLN.
 1. Świadczenia

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy w biurze zawodów.

Pakiet startowy zawierał będzie okolicznościową koszulkę biegową zgodnie z rozmiarem wybranym przy rejestracji.

DAMSKIE
EU WZROST KLATKA TALIA BIODRA
S 165-172 82-89 66-73 92-98
M 165-172 90-97 74-81 99-104
L 165-172 98-107 82-90 105-112
XL 165-172 108-119 91-102 113-121
 
MĘSKIE
EU WZROST KLATKA TALIA BIODRA
S 166-173 86-93 74-81 92-96
M 171-179 94-101 82-89 100-104
L 177-184 102-109 90-99 108-112
XL 182-188 110-117 100-109 116-120
2XL 185-191 118-125 110-119 124-128


Każdy uczestnik otrzyma numer startowy + agrafki, pamiątkowy medal, wodę oraz poczęstunek na mecie. Na trasie przewidziane punkty odżywcze na ok. 0,3 / 2,5 / 5,3 / 7,5 km.

W klasyfikacji generalnej kobiet oraz mężczyzn oraz w klasyfikacjach wiekowych organizator przewiduje trofea za miejsca I –III.

Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt dla uczestników biegu. Będą one zlokalizowane są w tym samym miejscu, gdzie Biuro Zawodów i będą czynne do zakończenia zawodów.


 1. Opłaty

Udział w Biegu Murowana Dycha jest odpłatny.

Opłata wpisowa wynosi:

 • 45,00 zł – w terminie do 30 maja 2019 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 55,00 zł – w terminie do 20 czerwca 2019 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 65,00 zł – w terminie do 5 sierpnia 2019 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 100,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit.

Zawodnicy urodzeni w 1959 oraz starsi płacą 50% wysokości aktualnej opłaty startowej.

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów bankowych i wpłat pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 5 sierpnia. Przepisanie pakietu wiąże się z opłatą – 10 PLN.

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty; opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi; koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy; koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

Impreza jest współfinansowana ze środków Powiatu Poznańskiego oraz Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.


 1. Pomiar czasu

Pomiar czasu jest prowadzony w formie elektronicznej przez firmę Plus-Timing. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację.

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).


 1. Biuro Zawodów

Weryfikacja zawodników startujących w biegu oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie osobiście na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem w biurze zawodów, w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Mściszewskiej 10 w Murowanej Goślinie.

 • w sobotę w dniu 24.08.2019 r. od godz. 15.00 do godz. 17.30
 • w niedzielę w dniu 25.08.2019 r. od godz. 8.30 do godz. 11.00


 1. Klasyfikacje i nagrody

Nagradzani będą i prowadzona będzie klasyfikacja:


INDYWIDUALNA GŁÓWNA

 • Generalna OPEN na 10 i 5 km (3 kobiety i 3 mężczyzn)
 • w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Kobiety:

 • K15 kobiety 15 – 19 lat
 • K20 kobiety 20 – 29 lat
 • K30 kobiety 30 – 39 lat
 • K40 kobiety 40 – 49 lat
 • K50 kobiety 50 – 59 lat
 • K60 kobiety 60 +

Mężczyźni:

 • M15 mężczyźni 15 – 19 lat
 • M20 mężczyźni 20 – 29 lat
 • M30 mężczyźni 30 – 39 lat
 • M40 mężczyźni 40 – 49 lat
 • M50 mężczyźni 50 – 59 lat
 • M60 mężczyźni 60 +

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.


INDYWIDUALNA DODATKOWA:

 • I Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w biegu na dystansie 5 oraz 10 km w kategorii OPEN (3 mieszkanki powiatu poznańskiego i 3 mieszkańców powiatu poznańskiego),
 • II Mistrzostwa Murowanej Gośliny w biegu na dystansie 5 oraz 10 km w kategorii OPEN (3 mieszkanki z terenu Gminy Murowana Goślina i 3 mieszkańców z terenu Gminy Murowana Goślina),
 • Mistrzostwa KB Katorżnik Murowana Goślina na dystansie 5 km i 10 km w kategorii OPEN (3 kobiety i 3 mężczyzn),
 • Mistrzostwa Hernik Team na dystansie 5 km i 10 km w kategorii OPEN (3 kobiety i 3 mężczyzn),
 • Najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika biegu


DRUŻYNOWA

Wyłonienie 3 najlepszych drużyn polegać będzie na zliczeniu czasów brutto przez najlepszych 3 zawodników z danego klubu. Nagradzani będą trzej najwyżej sklasyfikowani zawodnicy z trzech pierwszych drużyn. O przypisaniu do konkretnej drużyny decyduje nazwa klubu wpisana w formularzu zgłoszeniowym. Nazwa zespołu musi być taka sama. Np. Parkrun Poznań/ KB Maniac i KB Maniac, to dwie różne drużyny.


 1. RODO

Dane osobowe uczestników biegu - Murowana Dycha będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia imprezy, wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców, w celu przygotowania wyników, promocji imprezy oraz w celach marketingowych.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Murowana Dycha obejmuje także opublikowanie listy wyników z uwzględnieniem imienia i nazwiska, rocznika urodzenia, nazwy klubu i miejscowości uczestnika biorącego udział w imprezie.

Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);


 1. Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
 1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym,
 2. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy,
 3. Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,
 4. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w biegu,
 5. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora,
 6. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg,
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy,
 8. W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.


 1. Postanowienia końcowe
 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu Murowana Dycha. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 8. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 11. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
 12. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.


Planowany orientacyjny Program Zawodów w dniu 25 sierpnia 2019 r.

 • 8:30 – 11.00 - zapisy przy dostępności pakietów i weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów,
 • 11:20 – wspólna rozgrzewka,
 • 11:25 - powitanie uczestników i otwarcie zawodów,
 • 11:30 - start biegu,
 • 11:45 – przewidywany czas przekroczenia mety przez zwycięzcę biegu na 5 km,
 • 12:05 – przewidywany czas przekroczenia mety przez zwycięzcę biegu na 10 km,
 • 13:00 – zamknięcie trasy dla uczestników,
 • 13.45 - ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców,


KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Mak Active Tomasz Makowski

tel.: 698 050 150

Gmina Murowana Goślina Arkadiusz Bednarek

tel.: 500 078 626
e-mail: kontakt@murowanadycha.pl


Zespół Organizacyjny:

Tomasz Makowski, Arkadiusz Bednarek – koordynatorzy,

Monika Paluszkiewicz, Sławomir Malec, Paweł Kubiński, Adam Habrych, Piotr Niedźwiedź, Michał Cieślak, Piotr Hildebrandt, Łukasz Lech, Maciej Krysztofiak, Robert Walkowiak


Partnerzy Główni: